Ekspozycja Kolejowa Białystok-Sokoły » Historia


Historia

Początku ekspozycji należy upatrywać w roku 2009. To właśnie wtedy zawiązane zostaje Stowarzyszenie Sympatyków Kolejnictwa „Kolejowe Podlasie”. W statucie tej organizacji członkowie założyciele wpisują takie cele jak: „działalność naukowa i naukowo – techniczna w zakresie ochrony i rewitalizacji materialnych i niematerialnych zabytków kolejnictwa w tym militarnych związanych z kolejnictwem oraz gromadzenie pamiątek, eksponatów lub innych materiałów (zarówno pisemnych, jak i multimedialnych);” który jest realizowany poprzez „Prowadzenie działalności muzealniczej i ekspozycyjnej, w tym opieka nad obiektami zabytkowymi oraz gromadzenie zabytkowego taboru i sprzętu kolejowego oraz innego, w tym materiałów, wyrażających konieczność ich ochrony; ”. Samo jednak sformułowanie statutu nie przesądza o istnieniu wystawy.Do tego były konieczne działania.

W czerwcu 2009 roku z Ełku zostaje sprowadzona najpierw do Białowieży, a później do Białegostoku drezyna ręczna. Pojazd który przez wiele lat służył w odcinku drogowym PKP w Giżycku, później różnymi decyzjami trafił na złom, gdzie został przecięty na pół, a następnie uratowany przez miłośników kolei, braci Adama i Mirosława Sawczyńskich. To oni użyczają pojazd dla stowarzyszenia.

We wrześniu 2009 roku zarząd stowarzyszenia podejmuje decyzję o wynajęciu garażu lokomotywy przy ulicy Węglowej w Białymstoku. Budynek jest w opłakanym stanie technicznym, jednak jest on połączony siecią bocznic dawnego kompleksu magazynów wojskowych, których długość użyteczna torów to ponad 1300 metrów. Całość połączona jest ze stacją kolejową Białystok Fabryczny. Taka infrastruktura jest wręcz idealnym miejscem na skansen taboru kolejowego, w którym można prezentować zabytkowy tabor czy infrastrukturę kolejową, np. elementy sterowania ruchem kolejowym. Staraniem członków zostają oczyszczone i udrożnione tory. Uruchomione zostają rozjazdy. Teren jest systematycznie sprzątany, koszona jest trawa wokół budynku i w obrębie torów. Jednocześnie trwa gromadzenie mniejszych i większych rzeczy, które mogą posłużyć się do utworzenia ekspozycji. To wtedy pozyskaliśmy maderon, górną część słupa teletechnicznego, korpus tarczy manewrowej. Stowarzyszenie, którego jedynym źródłem finansowania są składki członkowskie i darowizny boryka się z problemem stanu technicznego budynku. Przez nieszczelne drzwi zimą nawiewany jest śnieg. Ze ścian odpada tynk, brak prądu powoduje, że wszelkie prace budowlane są trudne do przeprowadzenia. Nieznani sprawy wybijają dopiero co wstawione szyby w oknach. Trudna sytuacja powoduje, że zarząd na początku 2011 podejmuje decyzje o rezygnacji z dalszej dzierżawy budynku.

Wcześniej, bo już w 2010 roku stowarzyszenie zwróciło się do Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK S.A. pana Jerzego Wojtkowiaka z pomysłem zorganizowania w Białymstoku stałej wystawy pamiątek związanych z koleją. Pan Dyrektor przedstawił plany, z których wynikało, że przeznaczone jest jedno z pomieszczeń na izbę pamięci.Wraz z opuszczeniem „Węglówki” stowarzyszenie wszystkie zbiory przeniosło na Kolejową 26 A.

Dnia 9 stycznia 2011 roku, podczas Finału WOŚP „Kolejowe Podlasie” zaprezentowało ekspozycję. Wzmianka o muzeum pojawiła się w materiałach Urzędu Miejskiego w Białymstoku, na specjalnych plakatach, a także w samym orkiestrowym pociągu, jak również kilka dni wcześniej na specjalnej konferencji prasowej, prezentującej wszystkie atrakcje finału WOŚP w Białymstoku. O otwarciu można było się również dowiedzieć na dworcu kolejowym dzięki uprzejmości administracji dworca oraz spółki PKP Intercity obsługującej dworcowy megafon, która pomiędzy zapowiedziami kolejnych pociągów reklamowała dopiero co otwartą wystawę.

W 2013 roku pojawiła się szansa udziału „Kolejowego Podlasia” w inkubatorze dla stowarzyszeń. Pomoc w postaci budowy strony internetowej ekspozycji czy innych materiałów reklamowych nie jest bez znaczenia. To dzięki temu informacja o wystawie dociera do szerszej grupy odbiorców.

W styczniu 2014 roku zostaje uruchomiona strona internetowa ekspozycji. Zadanie jakie stoi przed Członkami stowarzyszenia to systematyczna praca nad jej rozbudową, wzbogacenie galerii, opatrzenie jej ciekawymi i przystępnymi opisami.


facebook

Fatal error: Call to undefined function is_plugin_active() in /home/ekspozyc/www/wp-content/plugins/image-carousel/inc/functions/icp-functions.php on line 102